Liljekonvalj
Ljus och temperatur
Det har ingen betydelse hur snittblommor placeras, de lever så kort tid att de inte hinner utnyttja ljuset. Men ställ inte vasen i direkt sol, för det får blommorna att vissna mycket snabbare.

Vatten och näring
Snittblommor
Använd kallt vatten. Ge stjälkarna en diagonalt snitt och ta bort de nedersta bladen så att det inte är några bladdelar i vattnet. Tillsätt halv dos näring.

Tips
Har god men stark doft som kan ge allergiska besvär. Säljs när de första klockorna öppnat sig. Röda konvaljbär är giftiga.

Hela växten innehåller hjärtglykosider och är starkt giftig. Däremot, att dricka liljekonvaljbukettens blomvatten är inte livsfarligt, såsom det hävdats tidigare, men man kan kanske bli lätt illamående. Skulle någon ha fått i sig växter du misstänker vara giftiga, vänd dig till Giftinformationscentralen (GIC).


Latin
Convallaria majalis
Familj: Asparagaceae, sparrisväxter

Ursprungsland
Sverige, övriga Europa, Asien, Kaukasus