Murgröna
Ljus och temperatur
Placeras i halvskugga, ljust, men ej i stark sol. Trivs i rumstemperatur, dock ej för varmt. Vill gärna stå svalt vintertid, ner till 10°C.

Vatten och näring
Håll jorden jämnt och lätt fuktig. Näring ges en gång per vecka under sommarhalvåret. Svag dos näring ges en gång per månad om växten står i rumstemperatur vintertid.

Tips
Sorter med ljusa blad bör placeras ljust. Växter som under vintertid står i rumstemperatur bör duschas ofta. Exemplar som placeras för varmt och torrt eller i drag angrips lättare av kvalster, trips, sköldlöss och spinn. Planteras om i kalkrik, mullrik och porös jord. Lättskött.

Murgrönans luftrenande egenskaper består i att den reducerar halten av formaldehyd i luften. Den har också en relativt hög avdunstningsgrad, vilket bidrar till att den höjer luftfuktigheten. Dock är växten giftig vid förtäring.


Latin
Hedera helix
Familj: Araliaceae


Ursprungsland
Europa, även Sverige.