Nejlika
Ljus och temperatur
Nejlikorna bör inte ställas i direkt solljus, på dragiga platser eller i närheten av fruktskålen.

Vatten och näring
Snittblommor
Vattnet ska vara ljummet, ungefär 30°C, och en normal dos näring ges med första vattnet. Vattnet bör bytas då och då och näringen fyllas på efterhand. Hållbarheten är 1-3 veckor. Stjälkarna ges ett diagonalt snitt, ca 2 cm av stjälken tas bort och bladen på nedre delen av stjälken tas bort, inga bladdelar får förekomma i vattnet. Varje gång vattnet byts ska nya snitt göras för att uppsugningen av vatten ska bli bättre.

Tips
Nejlikan är en mycket hållbar snittblomma.

Latin
Dianthus
Familj: Caryophyllaceae, nejlikväxter


Ursprungsland
Östasien och Medelhavsområdet.