Porslinsblomma
Ljus och temperatur
Placeras ljust men inte i direkt sol. Växten trivs i rumstemperatur, inte över 25°C, men det är bra om temperaturen vintertid kan hållas mellan 12°C och 16°C.

Vatten och näring
Vattnas sparsamt. Låt plantan torka ut däremellan. Tänk på att sträng torka kan orsaka knopp- och blomfall. Näring ges en gång i månaden under sommarhalvåret.

Tips 
Efter några år kan plantan bli stor och behöva beskäras, detta görs efter blomningen. Följande år kan blomningen utebli eftersom nya blomknoppar bildas direkt efter att en flock blommat över och på samma ställe. Omplantering görs vid behov på våren.

Är en klätterväxt som kan behöva stöd i form av en spaljé. Hoyor trivs i liten kruka, använd väldränerad krukväxtjord vid omplantering.

Många porslinsblommor doftar, men det finns också doftlösa sorter. Växten är mycket anspråkslös men det kan vara bra att tänka på att blommorna bildar nektar som kan droppa ned på underlaget. Porslinsblommor kan bli mycket gamla.

Hoya carnosa är snabbväxande, även om mer svagväxande sorter också finns. Även denna art har giftig växtsaft. Blommorna är något större jämfört med övriga arter. Blommar gör den från vår till höst. Hoya carnosa behöver god tid innan den blommar första gången.

För mer information se hoyor.net, Blomsterfrämjandets sida och odla.nu.

Latin
Hoya carnosa
Familj: Asclepiadaceae, tulkörtsväxter

Några olika arter:

Hoya australis - australisk porslinsblomma
Hoya carnosa - porslinsblomma
Hoya kerrii - hjärtporslinsblomma (förslag från Kulturväxtlexikonets författare)
Hoya linearis - smalbladig porslinsblomma
Hoya multiflora - raketporslinsblomma

Ursprungsland
Södra Kina och Taiwan till nordöstra Australien.