Kaktus
Ljus och temperatur
Ljust, gärna direkt sol. Rumstemperatur eller svalare.

Vatten och näring
Vattna ca en gång per vecka under under sommaren. Är det mycket varmt behövs ibland vattning varannan dag. Plantorna vattnas så att substratet blir helt genomfuktat, utan att för den skull bli blött med risk för röta. Gödning ges i små doser under sommaren, inget under vintertid. Man skall akta sig för att ge kväve i för stor utsträckning då detta verkar hämmande på blomningen och försvagar cellerna. Kaktusarna blir vackrare ju mer kompakta och täta de blir! Med för mycket gödning, framför allt kväve, blir de försvagade, uppsvällda och får glest mellan taggarna.

Kaktusarna mest kända och uppskattade egenskap är att de klarar långvarig torka mycket bra genom att lagra vatten i stammen.

Tips
Kaktusarna har sitt ursprung på den amerikanska kontinenten där klimat och landskap varierar kraftigt. Därför har också kaktusarna utvecklats mycket olika och de har vitt skilda utseenden. Kaktusar skiljer sig från andra suckulenter genom att kaktusens taggar sitter samlade på små kuddar, så kallade areoler. Också blommorna och skotten utvecklas ur dessa areoler.

För mer information se www.succseed.com/nks.htm.


Latin
Kaktusfamiljen är en stor och spännande familj, den innehåller ca 100 släkten och 2000 arter.
Familj: Cactaceae, kaktusväxter.


Ursprungsland
Amerika.