Brudslöja/Sommarslöja
Ljus och temperatur
Det har ingen betydelse hur snittblommor placeras, de lever så kort tid att de inte hinner utnyttja ljuset. Men ställ inte vasen i direkt sol, för det får blommorna att vissna mycket snabbare.

Vatten och näring
Snittblommor
Använd ljummet vatten. Tillsätt normal dos näring.

Tips
Säljs när hälften av blommorna har öppnat sig. Går också att torka. Hållbarheten är 14-20 dagar. Vanligast är fleråriga Brudslöja. Sommarslöja är ettårig och har större blommor och kraftigare färg.

Latin
Gypsophila paniculata - Brudslöja
Gypsophila elegans - Sommarslöja
Familj: Caryophyllaceae, nejlikväxter.


Ursprungsland
Europa och Asien - Brudslöja.
Asien - Sommarslöja.